Skip to content

Акт списання типова форма n з-2 бланк

Скачать акт списання типова форма n з-2 бланк djvu

Акт списання N __ _ р. Типова форма N З Правовой портал для бизнеса. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Акт списания. Усі бланки. Акт застосовується для списання запасів і складається комісією, призначеною наказом керівника, у двох примірниках.

Типова форма № З-2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня р. № ЗАТВЕРДЖУЮ. _ (підпис керівника установи).  _здійснила перевірку матеріалів, що зробилися непридатними, та встановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку: № Номенклатурний Найменування Одиниця Кількість Ціна за Сума.

Строк. Підстава. з/п. номер. та опис (марка, виміру. Образцы, бланки и формы документов в Word/Excel на сайте КонсультантПлюс. Типовая форма N З ЛІГА:ЗАКОН Бланк формы от Акт списания.

Типовая форма N З Опрос. Новости. Обновлен порядок начисления и уплаты ЕСВ. На сколько увеличится минимальная пенсия с 1 июля. Скачать Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, бланки, формы с последними изменениями в Word и Excel совершенно БЕСПЛАТНО! Для этого перейдите по данной ссылке!  Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні. МШ Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.

Бланк акту списання (типова форма N З-2) затверджено Наказом Державного казначейства України від р. № Інструкція щодо застосування затверджена Наказом Державного казначейства України N від р. Акт складається постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника підприємства і ним затверджується. В шапці бланку вказується номер, дата складання, та склад комісії (ПІПб та посада кожного члена комісії та голови). В таблиці переліку вказуються дані, що характеризують запаси: найменування, матеріал виготовлення, рік придбання установою, кількість та вартість.

Детально. Типовая форма N З - 2. Акт списания. Типова форма N ОЗ-2 Затверджена наказом Мінстату України від 29 грудня р. 1, Унифицированная форма № КС- 2. Акт списання. Типова форма N З Правовой портал для бизнеса. Акт списання. Типовая форма N З - 2. ЛІГА:ЗАКОН ОЗ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів". Акт списання.  Типова форма N З-2, ЛІГА:ЗАКОН, Бланк форми, от Типова форма N З Типова форма N З-2, ЛІГА:ЗАКОН, Карта форми, от 2, Утверждена списання.

0. 0. Типова форма № ОЗ-3 (бюджет). ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2 грудня р. № / Ідентифікаційний. Код за ДКУД. код ЄДРПОУ. Затверджую. _ (посада; _ прізвище, ім'я та по батькові; підпис). "___" _ 20__ р. АКТ про списання основних засобів. Номер документа. Дата складання. Відділ. Дебет. Кредит. Сума.

джерело. Типова форма N З ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня р. N (назва установи).  Кореспондентський рахунок. Акт списання N __ _ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "___" _ р. N _____. у складі: (посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії). _здійснила перевірку матеріалів, що зробилися непридатними, та встановила: що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку.

N. Номенклатурний номер.

doc, rtf, PDF, doc