Skip to content

Звіт 1-ап бланк

Скачать звіт 1-ап бланк fb2

Завантажити бланк: Бланк Наказ Держстату від р. Бланк форми. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами. Відповідно до статей 4, бланк, 18 Закону України "Про державну статистику" звіт та з метою удосконалення організації державних статистичних спостережень з правової статистики Н А К А З У Ю  Форма N 1-АП заповнюється на підставі документів первинного обліку адміністративних 1-ап, що перебували на розгляді протягом звітного періоду.

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності. Держкомстат: 1-ап затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження Звіт 1-АП.

Форма 1-АП. База данных нормативных правовых актов. Государственные органы. Российской Федерации. Приморского края. Ресурсы края. Уполномоченные. Форма 1-АП. См. данную форму в MS-Word. АПЕЛЛЯЦИЯ. о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ.  Протокол готовности пункта первичной обработки информации (Форма 1-ППОИ) >>. Гражданский кодекс (ГК РФ) Жилищный кодекс (ЖК РФ) Налоговый кодекс (НК РФ) Трудовой кодекс (ТК РФ) Уголовный кодекс (УК РФ) Бюджетный кодекс (БК РФ).

Арбитражный процессуальный кодекс Земельный кодекс (ЗК РФ) Лесной кодекс (ЛК РФ) Семейный кодекс (СК РФ) Уголовно-исполнительный кодекс Уголовно-процессуальный кодекс. Форму N АП, утвержденную приказом Министерства здравоохранения СССР от 6 февраля г. N "Об утверждении предельных норм естественной убыли медикаментов на аптечных складах". 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Главное аптечное управление Министерства здравоохранения СССР (т.Апазова А.Д.).  АП Штамп приемки.

А6. Держкомстат: Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-АП. Бланк форми. Роз'яснення, інструкції. Транспорт, інформаційне суспільство. ІКТ (річна).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Правосуддя, злочинність та суспільна діяльність. АП (річна). Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності.

Діяльність підприємств. Б (піврічна). Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами. Зовнішня торгівля. ЕІО (місячна). Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання. Культура, спорт, туризм. 1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, за 20__ рік" з правової статистики, що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за рік.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на органи державної влади й управління, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Форма N 1-АП». Подождите:   Форма N 1-АП в doc (MS Word) Скачать Заявление о подаче апелляции к результатам единого государственного экзамена. Форма N 1-АП в pdf (Adobe Reader). Вы нашли то что искали?

Да, спасибо!. 3. Яка форма статистичної звітності, на Вашу думку, найскладніша при заповненні звіту: Відповіді. Графік. % Кількість. не вибрано. 1. 1П-НПП «Звіт про виробництво промислової продукції».   1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства». 3. 1-ПВ «Звіт з праці». 0. 0. 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг».

0. 0. 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту». 1.

EPUB, fb2, djvu, txt